omega 3 gratis kampanj med fakta
Omega 3
Prova Omega 3 (gratis)
Fakta om Omega 3
Länkar
Boktips
Andra hälsotips
Länkvänner


 

Fakta om Omega 3

Källa för denna text är från www.spartan-halsoverkstad.com

Marina livsmedel innehåller omega-3-fettsyror som är mycket viktiga för människans hälsa. Ett stort antal sjukdomstillstånd har visat sig kunna mildras om patienten ökar sin konsumtion av omega-3 och vissa sjukdomar bryter inte ens ut så länge man äter omega-3. Denna artikel ska förklara varför människan måste äta fisk för att må bra.

 De mest extrema  För hjärtats skull
 För hjärnans skull  Omega-3 och stress
 Omega-3 versus omega-6  Varför är kvoten s?förskjuten i modern föda?
De mest extrema

Omega-3-fettsyror är de mest extrema p?flera sätt. De är de längsta med upp till 22 kolatomer och 6 omättnadsställen. Dessa förutsättningar ger extrema egenskaper som mycket låg smältpunkt och mycket lättoxiderade och känsliga fettsyror. Dessa egenskaper är perfekta för organismer som lever i kalla vatten som dessutom är en betydligt mindre oxiderande milj?än vad som råder p?land med solljus, syre och värme. Ursprungligen produceras omega-3-fettsyror enbart i vegetabilier och i havet står alger för produktionen. Dessa äts sedan av andra marina organismer som absorberar och använder dessa fetter som bränsle och byggstenar. När människan sedan äter dessa sker samma sak hos oss och med sina extrema egenskaper orsakar de effekter som inga andra fettsyror kan åstadkomma.
Under många miljoner år har människan levt p?stranden och givetvis ätit från det smörgåsbord som finns i hav, sjöar, floder och andra vattensamlingar. Både p?stranden och i vattnet finns möjligheter att f?tag i proteinrika livsmedel, ofta med mindre ansträngning än att jaga landlevande djur, särskilt i områden med tidvatten. När det blev ebb kunde våra förfäder g?och samla snäckor, strandade fiskar och andra godsaker nästan utan att ens blöta ned fötterna. De individer som mådde bra av denna speciella kost hade givetvis störst chans att fortplanta sig och sakta började människan att bli mer och mer beroende av omega-3-fettsyror för att upprätthålla hälsa.

Idag är människan ett däggdjur med mycket hög förväntad livslängd s?länge hon äter rätt, rör sig och inte har otur och drabbas av olycka eller sjukdom. En intressant iakttagelse är att motsatsen råder hos andra landlevande däggdjur. De förväntas ha kortare livslängd ju mer omega-3 från havet de har i sina cellembran. Framför allt beror detta p?fiskoljans stora benägenhet att oxidera vilket är mycket negativt.
Människan har genom evolutionen emellertid utvecklat förmågan att hantera dessa lättoxiderade fetter, men säkert mår vi som bäst om vi kompletterar omega-3 med en antioxidantrik kost.


För hjärtats skull

Det är svårt att börja någonstans när det gäller fiskfetternas funktioner, helt enkelt för att det är s?mycket att skriva om dem. Dock vill jag börja med hjärt-/kärlsjukdomar eftersom det är s?många som drabbas av dem, och det finns s?mycket forskning kring detta. Häften av dödsfallen i den industrialiserade världen beror p?dessa sjukdomar och sjuttio procent av de som dessa skulle g?att förebygga.
Att öka intaget av omega-3 från havet är en bra start för den som vill förbättra sin kost p?denna front.
Den vetenskapliga grunden för att rekommendera ett ökat intag av omega-3 är mycket stark och man har isolerat ett stort antal skäl till varför omega-3 är s?skyddande:

* Omega-3 kan sänka blodtrycket hos den med för högt sådant (hypertoni)
* Omega-3 minskar problem med oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi), vilket annars kan orsaka plötslig hjärtdöd
* Omega-3 är antiinflammatoriskt även i blodkärlen, vilket minskar plackbildning och åderförträngning
* Omega-3 minskar blodets viskositet, vilket gör att blodet flyter lättare och därmed minskar risken för en blockering
* Omega-3 ökar blodkärlens diameter (vasodilation), vilket ytterligare underlättar blodets flöde
* Omega-3 förbättrar blodfetterna


För hjärnans skull

Hjärnan består till ca 60% av fett om man ser till torrvikten. I hjärnan är omega-3-fettsyror mycket vanligt förekommande och får du får liten mängd av dessa är det mycket möjligt att hjärnans funktioner påverkas. För att hjärnan ska fungera optimalt gäller att hjärncellernas membran är lättflytande, vilket de blir när intaget av omega-3-fettsyror är tillräckligt. Som du säkert minns gör deras kemiska uppbyggnad att de är de mest lättflytande fettsyrorna.

För den som har påverkade neurologiska funktioner kan ett extra tillskott av omega-3-fetter vara mycket bra eftersom. Dyslexi, dyspraxi (svårigheter att koordinera rörelser), depression, schizofreni, autism, ADHD och andra koncentrationsproblem. Det är inte alltid dessa problem uppstår för att man äter för lite omega-3 utan de kan ocks?uppst?för att man har en för snabb och omfattande nedbrytning av omega-3 i hjärnan. Behovet hos personer med dessa problem är därför större än hos personer med normala neurologiska funktioner. Hjärnans signalsubstanser produceras i hjärnan men måste frisättas i synapserna och bli kvar där en stund för att kunna ge sin effekt. En hög halt omega-3-fettsyror i cellmembranen möjliggör just detta och en av anledningarna till att t ex depressioner kan hävas med ett ökat intag av omega-3-fettsyror.
Effekten av hjärnans egen serotoninproduktion blir större till skillnad mot när man äter serotoninhöjande läkemedel som t ex Cipramil och Prozac. Dessa har sin verkan d?de hämmar de enzymer som ansvarar för nedbrytningen av serotonin vilket höjer halten, men kroppen försöker alltid uppn?jämvikt. Därför ökar kroppen halten av de aktuella enzymerna vilket innebär en snabbare nedbrytning när man väl slutar sin medicinering. Därför kan det vara svårt att sluta med dessa mediciner utan att bli deprimerad igen. För den som försöker avsluta en sådan mediciering anser jag att ett rikligt intag av omega-3-fettsyror är nödvändigt.


Omega-3 och stress

Eftersom serotonin har en lugnande effekt är omega-3 ocks?värdefullt vid stresshantering. I djurstudier har forskare visat att nivån av stresshormoner sjunker när möss ges fiskolja. Resultaten har dessutom upprepats i studier p?människor och forskarnas slutsats var att omega-3 bör rekommenderas till personer under stress. Både kortisol- och adrenalinutsöndringen var lägre hos stressade personer som fick drygt sju gram fiskolja dagligen.

Omega-3 versus omega-6

Om du har läst amerikanska böcker om näringslära, och i synnerhet om fetter, har du knappast kunnat undg?att läsa om omega-3 och omega-6 och det speciella samband som finns mellan dem. I grunden handlar det om att dessa tv?typer av fleromättade fettsyror båda kan användas när kroppen producerar eikosanoider. Dessa är hormonliknande ämnen, men produceras lokalt i de vävnader där de verkar. Hormoner produceras istället i en körtel för att sedan frigöras till blodet och transporteras till de celler där de ska verka.
Eikosanoiderna är lika kraftfulla som hormoner men har lite andra funktioner. De styr till exempel blodtryck, immunförsvar, blodets levringsförmåga, inflammationer, livmoderns sammandragningar vid födseln, smärta, manlig potens, feber, dygnsrytm, frisättning av saltsyra i magsäcken, celltillväxt och s?vidare. Eikosanoiderna utgörs av fyra typer av ämnen; prostaglandiner, leukotriener, prostacykliner och tromboxaner. Det som gör dem s?intressanta är att de produceras direkt från de fettsyror du väljer att äta vilket gör att du genom kosten kan påverka en rad hälsoeffekter.
Framför allt tycks det handla om omega-3 respektive omega-6-fettsyror som är byggstenar till helt olika eikosanoider, och därför kan fettkvaliteten spela mycket stor roll för hälsan.

För bästa hälsa gäller det att ha rätt kvot mellan omega-3 och omega-6. Det är i första hand denna kvot som räknas och i andra hand mängden av respektive fettsyra. Du kan till exempel ha ganska mycket omega-6 i kosten utan att det är skadligt s?länge du har tillräckligt mycket omega-3. Självklart kan det bli för mycket energi i din kost om du äter mycket fett totalt, men s?länge du förbrukar fettet är det ingen fara. Jägare och samlare hade en kvot p?1:1 eller 1:2 mellan omega-3 och omega-6. Det betyder att deras kost gav lika mycket av de tv?fettsyrorna eller i sämsta fall dubbelt s?mycket omega-6 som omega-3. D?hade de balans mellan fettsyrorna och drabbades inte av de problem en förskjuten omega-kvot kan orsaka. Modern kost är i regel mycket rik p?linolsyra, vilket är en omega-6-fettsyra, samtidigt som intaget av omega-3 har sjunkit drastiskt.
I dag kan därför kvoten mellan omega-3 och omega-6 vara s?dålig som 1:20 vilket misstänks ligga bakom en rad problem som har med inflammationer att göra. Många läkemedel mot till exempel inflammationer är konstruerade för att förändra balansen mellan serie 1 och 2 men de slår tyvärr ofta mot alla eikosanoider. Visst sänker de serie 2, men även vissa av serie 1 minskar vilket kan ge oönskade effekter när man slutar med läkemedlet. Många antiinflammatoriska läkemedel ger därför mer eller mindre allvarliga biverkningar. Därför är det bättre att förebygga problem med rätt kost än att försöka häva problemen med läkemedel.

Dessa problem är förknippade med en för låg kvot omega-3/omega-6

- Astma hos barn och vuxna
- Prostatacancer
- Hösnuva och allergier
- Bröstcancer
- Aggression
- Försämrad cellfunktion
- Depression efter graviditeten
- Depression hos äldre
- Dålig tillväxt hos spädbarn
- Mental ohälsa
- Insulinresistens
- Övervikt
- Mental degeneration hos äldre
- Atopiskt eksem
- Åldersrelaterad synnedsättning
- Autism
- Hudcancer
- Tandlossning
- Benskörhet
- Svåra menssmärtor
- Försämrat immunförsvarVarför är kvoten s?förskjuten i modern föda?

Kvoten mellan omega-6 och omega-3 är rubbad av flera anledningar. För det första finns det lägre halt omega-3 i den moderna kosten. Dels äter vi mindre fisk och skaldjur, vilka är de bästa källorna till omega-3, dels har den moderna odlade fisken ett lägre innehåll av omega-3 än den viltfångade. Dessutom är innehållet av omega-3 i övrig föda betydligt lägre i dag än för våra förfäder. Kött från vilt har till exempel betydligt högre halt av alfa-linolensyra (ALA) än kött från tamboskap. ALA är en omega-3-fettsyra som stärker omega-3-sidan i dragkampen med omega-6. Boskapen i ett modernt jordbruk får i regel foder med ett högt innehåll av omega-6 och ett lågt av omega-3 vilket återspeglas i näringsbalansen i köttet. Vilt äter knoppar, skott och blad som har ett naturligt innehåll av omega-3, något som faktiskt kan simuleras genom att ge boskapen en ALA-källa som till exempel krossade linfrön. Detta har gjorts med höns, vars kött och ägg plötsligt blev källor till omega-3 och kunde förbättra kvoten hos oss människor. Om du är duktig p?att äta fisk och andra omega-3-källor brukar vara bra eftersom dessa livsmedel ersätter de som är rika p?omega-6.

Äter du lite omega-3 måste du undvika de mest omega-6-rika livsmedlen, till exempel halvfabrikat, snacks, godis, vissa vegetabiliska oljor (till exempel majs- och druvkärnolja), margariner och vissa animaliska fetter. När det gäller oljor är den enkla regeln att fettkällor som är paleolitiska, dvs fanns i kosten innan människan blev bofast och jordbrukare.
Råvaror som är utmärkta för oljeproduktion är till exempel oliver, nötter, fisk och skaldjur. Nu är varken fisk eller andra marina oljor avsedda för matlagning, men att ta dessa som tillskott är mycket hälsosamt för den som inte äter tillräckligt mycket fisk och skaldjur. Egentligen finns det inte eikosanoider som av naturen är onda eller goda, utan det är bara vår nutida kost som ger felaktiga byggstenar, vilket rubbar balansen mellan dem. För våra förfäder var även de eikosanoider som vi kallar ”onda?viktiga för hälsan.

Källa: www.spartan-halsoverkstad.com
 
© www.prova-omega3.se

Fritt Flyt Omega 3 - Prova i 2 månader för bara 99 kr

Möllers Omega 3 - Beställ 3 månadspaket och få ett gratis

Omega 3 + Krill - 1 månad för bara 1 kr

Omega 3 85% - Prova i 4 veckor för endast 79:50

Omega-3 - Få 180 kapslar till lägsta pris

OmegaPro - Prova under 2 månader för bara 149 kr


EasyBust - Succén är här, naturlig bröstförstoring nu till kampanjpris!

Fritt Flyt Omega 3 - Prova i 2 månader för bara 99 kr

Lepigen - Maximal Fettförbränning, Nu med hela 35% rabatt

GI-boxen - Prova och ta del av lanseringserbjudandet

Dentway - Professionell tandblekning, nu för bara 495 kr

Mikro Tofflor - Perfekt till dig eller att ge bort för bara 295 kr

VitaePro - Prova under 2 månader för halva priset

Prosta Redux – Prova i 2 månader för bara 154 kr

FP24 - Prova 30 dagars förbrukning för bara 1 kr

Gerimax - Prova ett paket för 0 kr

YourLenses - 50% lägre pris än hos optiker


iForm - 2 nr + topp från Kari Traa för bara 49:50

Lyssnarklubben - Få valfri ljudbok + 2 biobiljetter för bara 1 kr

Illustrerad Vetenskap - 2 nr + en Norgo energimätare för bara 39:50

Gör det Själv - 2 nr + kamera eller knivset eller bok för bara 39:50

Digital Foto för alla - 2 nr + enväderstation eller DVD för bara 39:50 kr

GIRL:IT - Få ett stort välkomstpaket för bara 9 kr

Spänningszonen - Välj 2 böcker och betala för 1:-/st

Dagens Nyheter - Prova i en hel månad för bara 19 kr eller 49 kr

Adlibris - billiga böcker

CDON - Billig musik via Internet

CDON - Billiga spel och konsoller via Internet

Please tell me exactly who the hell I have paid rolex replica sale to. I am receiving bizarre messages asking me to photograph my panerai replica sale card for security certification which is just bizarre from a company called replica watches UK and invoices from a company called all panerai replica to buy and your email address doesn¡¯t even have a company name in the title. No one is answering my mails and I am about 10 minutes away from contacting the rolex replica sale about this as I now believe this to be online fraud or a card cloning scam.